top of page

Privacybeleid voor LEVEL UP EDU vzw

HBLS  VZW Chaussée de Jette 591, 1090 Jette
E-mail: hblanguages@outlook.com – Website: www.hblanguages.com
Telefoon: +32486/82-41-76  |   02 203 76 17
Bedrijfsnummer: 0645923394

Privacybeleid voor LEVEL UP EDU vzw

Bij LEVEL UP EDU vzw hechten we veel waarde aan de privacy van onze studenten, hun ouders/verzorgers en alle andere gebruikers van onze diensten. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken in verband met onze naschoolse activiteiten voor kinderen en tieners in de leeftijd van 3-18 jaar. We voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming en privacy.

Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals de naam, geboortedatum, adres, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en andere relevante gegevens van de student en zijn/haar ouders/verzorgers. Deze informatie wordt verstrekt door ouders/verzorgers bij inschrijving of registratie voor onze naschoolse activiteiten.

1.2 Gebruiksgegevens: We verzamelen mogelijk gegevens over het gebruik van onze diensten, zoals de bezochte pagina's, de duur van het bezoek, de gebruikte apparatuur, de IP-adressen en andere diagnostische gegevens. Deze gegevens helpen ons de functionaliteit van onze diensten te verbeteren en eventuele technische problemen op te lossen.

Gebruik van informatie

2.1 We gebruiken de verzamelde informatie om onze naschoolse activiteiten efficiënt te beheren, te plannen en uit te voeren. De persoonlijke gegevens van de student worden gebruikt voor identificatiedoeleinden, voor communicatie met ouders/verzorgers en voor het verstrekken van relevante informatie over onze activiteiten.

2.2 We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om contact op te nemen met ouders/verzorgers met betrekking tot belangrijke aankondigingen, wijzigingen in onze diensten, facturering en andere administratieve doeleinden.

2.3 We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische analyses en rapportage, om onze diensten te verbeteren en voor marketing- en promotiedoeleinden. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke identificatie-informatie.

Openbaarmaking van informatie aan derden

3.1 We delen geen persoonlijke informatie van studenten met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of vereist is door de wet. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat adequate beveiligingsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

3.2 We kunnen persoonlijke informatie delen met onze medewerkers, aannemers of dienstverleners die betrokken zijn bij het leveren van onze diensten, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is om de diensten te kunnen verlenen. We zorgen ervoor dat deze derden gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Gegevensbeveiliging

4.1 We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beveiligen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. We gebruiken beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, versleuteling van gegevens en beperkte toegangscontroles tot onze systemen.

4.2 Ondanks onze inspanningen kunnen we de absolute beveiliging van gegevens niet garanderen. Het verzenden van informatie via internet is nooit volledig veilig, en daarom blijft het verzenden van gegevens naar onze vzw op eigen risico.

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We zullen persoonlijke informatie van studenten verwijderen zodra deze niet langer nodig is.

Rechten van betrokkenen

5.1 Ouders/verzorgers hebben het recht om de persoonlijke informatie van hun kinderen in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ze kunnen ook verzoeken om het gebruik van persoonlijke informatie te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend bij LEVEL UP EDU vzw.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en de bijgewerkte versie van het privacybeleid treedt in werking zodra deze is gepubliceerd.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via LEVEL UP EDU vzw.

Laatste update: 06/07/2023

bottom of page